privacy policy bg

JURIDISK INFORMASJON

Velkommen til nettstedet BFGoodrich

Ansvarlig utgiver for nettstedet er:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Place des Carmes Déchaux

63040 Clermont-Ferrand Cedex 9

Frankrike

Les nøye gjennom bruksvilkårene før du bruker nettstedet.

BFGoodrich er et selskap som eies av Michelin-gruppen, og som selger dekk under varemerket BFGoodrich.

Paragraf 1: FORMÅL

Disse generelle vilkår har som formål å fastsette de regler og vilkår som gjelder for tilgang og bruk av informasjon på BFGoodrichs nettsted www.bfgoodrich.no. Hver gang du går inn på nettstedet www.bfgoodrich.no skal regler og vilkår respekteres. Denne informasjonen kan endres eller oppdateres når som helst. Bruk av nettstedet www.bfgoodrich.no medfører at brukeren aksepterer disse vilkårene. Om brukeren ikke aksepterer vilkårene som er angitt i dette dokumentet, anbefaler vi at du ikke bruker nettstedet.

Paragraf 2: TILGANG TIL NETTSTEDET

Michelin streber etter, men garanterer ikke, å gjøre nettstedet tilgjengelig for alle. Det kan hende at nettstedet ligger nede som følge av vedlikehold, oppdateringer eller tekniske problemer. Michelin kan ikke holdes ansvarlig for disse avbruddene eller de konsekvenser dette kan ha for brukeren.

Paragraf 3: IMMATERIELLE RETTIGHETER

Innholdet (data, lyd, illustrasjoner, logoer, varemerker, osv.) som er synlig og tilgjengelig på nettstedet www.bfgoodrich.no er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter, og er utgiverens eksklusive eiendom. All kopiering, gjengivelse, representasjon, tilpassing, endring, modifikasjon samt distribusjon av innholdet på BFGoodrichs nettsted, helt eller delvis, selv om det tilhører tredjepart, er under alle omstendigheter ulovlig, utenom der dette er en separat kopi på en datamaskin som er ment for privat bruk. Innholdet på nettstedet kan endres uten forutgående varsel og slike endringer gjennomføres uten garantier, hverken uttrykkelig eller underforstått, som kan gi rett til erstatning. Informasjon og bilder på nettstedet er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk © 2013 BFGoodrich eller opphavsrett som tilhører Goodrichs partnere. Logoene er registrerte varemerker.

Paragraf 4: BRUK AV DOKUMENT

Ingen dokumenter på nettstedet www.bfgoodrich.no må kopieres, reproduseres, publiseres, lastes ned, legges ut, sendes eller distribueres i noen som helst form, utenom ved nedlasting av bekreftelser på registreringer eller om det ellers skjer til personlig bruk og ikke-kommersielt bruk. Brukeren må da oppgi materialets opphavsmann(kvinne og/eller lisensgiver. Endring eller modifikasjon av disse dokumentene, eller bruk til andre formål enn de ovenfornevnte, innebærer brudd på BFGoodrichs eller tredjeparts immaterielle rettigheter.

Paragraf 5: E-POSTMELDINGER

For å kommunisere med BFGoodrich bør brukerne fylle ut e-postskjemaet som finnes på nettstedet www.bfgoodrich.no. Svarene fra BFGoodrich må ikke brukes til markedsføringsformål, PR eller annen kommersiell virksomhet.

Paragraf 6: ANSVARSBEGRENSNING

Dokumenter og informasjon på www.bfgoodrich.no er tilgjengelig i «eksisterende stand» uten noen som helst garanti, enten være seg uttrykkelig eller underforstått. BFGoodrich forbeholder seg retten til å endre eller korrigere innholdet på nettstedet når som helst uten forutgående varsel. BFGoodrich er ikke ansvarlig for, og kan ikke stå til ansvar for, angrep på brukerens datamaskin i form av datavirus eller annen skadelig programvare. Det er brukerens ansvar å foreta alle nødvendige forholdsregler for å beskytte sin datamaskin fra datavirus som sirkulerer på internett. BFGoodrich, eller deres ansatte, leverandører eller partnere som nevnes på nettstedet, kan ikke holdes ansvarlig ved en eventuell anklage om ansvar for brukerens eventuelle brudd på vilkårene eller misbruk av informasjon som er tilgjengelig på nettstedet som forårsaker direkte eller indirekte skade, spesielt av økonomisk eller kommersiell natur.

Nettstedet www.bfgoodrich.no kan inneholde lenker til BFGoodrich partnere eller tredjeparts nettsteder. BFGoodrich har ingen kontroll over disse nettstedene og er derfor ikke ansvarlig for disse nettstedene i noen som helst form, inkludert deres tilgjengelighet, innhold, reklame, produkter og/eller tjenester. BFGoodrich er således ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skade som kan oppstå i forbindelse med en brukers tilgang til en partners nettsted eller bruk av dette nettstedet. BFGoodrich fraskriver seg alt ansvar for informasjon, materiale og programvare som er tilgjengelig fra nettsteder med lenke fra www.bfgoodrich.no.

Noe av informasjonen som finnes på www.bfgoodrich.no er gjort tilgjengelig av underleverandører til BFGoodrich. Disse underleverandørene til BFGoodrich er eneansvarlig for informasjon og tjenester som de gjør tilgjengelig på nettstedet www.bfgoodrich.no. BFGoodrich skal ikke holdes ansvarlig for feil, forstyrrelser eller forsinkelser i overføringen av slik informasjon, samt eventuelle konsekvenser som følge av dette.

Paragraf 7: JURISDIKSJON OG GJELDENDE LOVGIVNING

Tvister som omhandler nettstedet eller nettstedets vilkår skal prøves av domstolen i Clermont-Ferrand og fransk lovgivning skal være gjeldende, uavhengig av de generelle lovvalgsreglene. Jurisdiksjon og lovvalg ved forbrukertvist avgjøres etter lovgivning. Bruk av nettstedet www.bfgoodrich.no medfører aksept av disse vilkårene. Hvis deler av disse generelle vilkårene viser seg å være ulovlig, ugyldig eller umulig å oppfylle i praksis, skal dette ikke påvirke gyldigheten og oppfyllelsen av de øvrige vilkårene. 
  
Utgiver for nettstedet:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin 
Place des Carmes Déchaux 
63040 CLERMONT FERRAND 
FRANKRIKE
Telefon: +33 (0)4 73 32 20 00 
855 200 507 R.C.S. Clermont-Ferrand

Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:

Peyman Sabet, Verkställande Direktör

BFGoodrich 
Place des Carmes 
63000 Clermont Ferrand

Hosting:

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Ireland
+353 1 7063476