Merking av dekk

Merking av dekk for personbiler og små varebiler er obligatorisk fra 1. november 2012.

[Europeisk Forordning n°1222/2009]

Disse nye regulatoriske tiltakene er et stort sikkerhetsfremskritt for forbrukerne (bremselengde på vått underlag) og miljøspørsmål (kjøremotstand, ekstern støy). Forordningen pålegger produsentene å informere forbrukerne om drivstoff-forbruk, veigrep på vått underlag og ekstern støy fra dekk.

Hensikten med reguleringen

Exemple d'étiquette de pneu

Målet er økt sikkerhet, forbedret miljø- og økonomisk effektivitet for veitransport, ved å fremme sikre dekk med lavt energiforbruk og lavt støynivå. Dekkmerkingen skal hjelpe forbrukerne til å ta opplyste valg, ved å kunne sammenlikne disse 3 elementene i tillegg til andre kriterier ved kjøp av dekk.

Det er også verdt å merke seg at man kan spare drivstoff og kjøre sikrere ved å endre sitt kjøremønster:

  • økokjøring kan redusere drivstofforbruket betydelig,
  • dekktrykket må være riktig og sjekkes regelmessig, for å garantere et optimalt drivstofforbruk og veigrep på vått underlag,
  • bremselengdene må alltid respekteres.

Merk at disse tre kriteriene er viktige, men at de ikke er avgjørende for ytelsen til dekkene.

Drivstofforbruk

Picto consommation de carburant

Venstre del av etiketten gir indikasjon på drivstofforbruket og utslipp av CO2

Dekkene står vanligvis for 20 % av drivstofforbruket, hovedsakelig på grunn av rullemotstanden. Ved å redusere rullemotstanden kan du bidra til å øke effektiviteten i veitransporten og redusere utslipp av CO2. Rullemotstanden blir målt på en simulator, og dette avgjør hvilken karakter et dekk får.

Hva er forskjellen mellom et dekk A og et dekk G?

Forskjellen i rullemotstand er betydelig, og gir et bilde på den teknologisk utviklingen gjennom flere generasjoner av dekk.

Forskjellen i drivstofforbruket mellom et dekk A og et dekk G er ca. 0,5 liter/100 km. Dette tilsvarer omtrent 80 liter drivstoff i året (dersom man kjører 15 000 km pr. år).
Mer enn 100 € / år for en bensinbil (med en bensinpris på 1,30 € / liter.)

Den økonomiske konsekvensen for forbrukeren er stor, og i tillegg kommer innvirkningen på miljøet: forskjellen mellom dekkene tilsvarer et CO2-utslipp på 12 gr / km.

Veigrep på våt veibane

Picto adhérence

Høyre del av etiketten viser ytelsen til et dekk i en bremsesituasjon på vått underlag. Målingene utføres på et kjøretøy med fart, underlag, høyde på vannstand, temperatur, osv. som er forhåndsbestemt av europeisk lovgivning.

Karakteren oppnås ved å sammenlikne et testdekk med et referansedekk.

Hva er så forskjellen mellom et dekk A og et dekk F? (Dekk som får karakteren G på sikkerhetstesten kan ikke kommersialiseres).

Differansen i bremseavstand mellom en bil med dekk i kategori A, og en bil med dekk i kategori F, er over 18 meter.

Ekstern støy på dekk

Picto bruit

Støy fra trafikk kan være en stor plage. Den nedre delen av etiketten forteller om støynivået på et dekk. Dette måles utenfor kjøretøyet, og ikke innenfra som man kanskje skulle tro. Målingen gjøres i desibel.

Et piktogram forteller om den eksterne støyen fra dekket ligger over den tillatte fremtidige, europeiske grenseverdien (3 svarte bølger = mest bråkete dekk), mellom den fremtidige tillatte grensen og 3 dB under (2 svarte bølger = dekk i midtsjiktet), eller 3 dB under denne grensen (1 svart bølge = dekk med lavt støynivå).

Andre informasjonsbærere

Etikettinformasjonen på dekk til personbiler, varebiler og lastebiler vil bli presentert på en standardisert måte i produktinformasjonen fra bilprodusentene, i tillegg til på Internett.

Den samme informasjonen må også gis til kjøperen på eller i tillegg til fakturaen utstedt ved kjøp av dekk. Brukeren får dermed muligheten til å øke sin kunnskap om produktene og sammenlikne to produkter i henhold til disse kriteriene

Nyttige lenker